HEMs bestyrelse

Formand: Lone C. Nørgaard

Næstformand: Inge Svensmark

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Jensen

Henning Hansen

Suppleanter:

Gudrun Heltoft

Lena Hansen

Klaus Klinkby

Kasserer:

Niels Erik Ilskov