top of page

HEMs bestyrelse

Formand: Lone C. Nørgaard

Næstformand: Inge Svensmark

Bestyrelsesmedlemmer:

Kirsten Jensen

Henning Hansen

Suppleanter:

Gudrun Heltoft

Kasserer:

Niels Erik Ilskov

bottom of page