top of page

Generalforsamling

Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum afholder generalforsamling d. 18. april 2024 kl. 19 i Holmens Hus.

 DAGSORDEN:

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent og 2 stemmetællere.

3.        Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

4.        Orientering om årets kommende arrangementer.

5.        Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6.        Indkomne forslag. 

7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer.

8.        Valg af suppleanter.

9.        Valg af bilagskontrollanter.

10.      Eventuelt

bottom of page