top of page

Generalforsamling

Foreningen for Hindsholm Egnsmuseum afholder generalforsamling d. 28. marts 2023 kl. 17 i arkivets udstillingsrum.

 DAGSORDEN:

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent og 2 stemmetællere.

3.        Bestyrelsens årsberetning til godkendelse.

4.        Orientering om årets kommende arrangementer.

5.        Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

6.        Indkomne forslag. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag.

7.        Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Lone Nørgaard.     

           Ønsker genvalg. Bestyrelsen foreslår valg af Jane Nørgaard til 

           bestyrelsen.

8.        Valg af suppleanter. På valg er Gudrun Heltoft, som ønsker 

           genvalg.

9.        Valg af bilagskontrollanter. På valg er Preben Knudsen og Jens

           Hansen. Begge ønsker genvalg.

10.      Eventuelt

bottom of page