top of page

Hindsholm Egnsmuseum

…. er resultatet af en enkelt mands livslange indsats for at indsamle og bevare historien om sin hjemegn.

Charles Erhardt Nielsen (1912-2007)

…..levede hele sit liv i Stubberup Sogn, hvor han arbejdede som landarbejder, dræningsmester og arbejdsmand.

Han var samler om en hals og har ene mand samlet de effekter, vi i dag kan se på Hindsholm Egnsmuseum. I mange år opbevaredes de indsamlede genstande i Charles og hustruen Annas hjem på Enghavevej 36, hvor han gæstfrit modtog besøgende og var glad for at formidle sin viden til andre.

I 1995 måtte parret imidlertid flytte til en beskyttet bolig i Kerteminde, og ved den lejlighed overdrog Charles Nielsen sin samling til Kerteminde Kommune med den betingelse, at samlingen skulle forblive på Hindsholm. Kommunen åbnede derfor i 1997 det lille museum på Martofte Skole, som var blevet lukket et par år tidligere.

I 2017 var museet truet af lukning, men foreningen Hindsholm Egnsmuseum blev dannet og overtog ansvaret for samlingen. I dag drives museet udelukkende af frivillige i samarbejde med Kerteminde Kommune.

Charles og Anna Nielsen overdrager deres livsværk til Kerteminde Kommunes daværende borgmester Jacob Dauerhøj i 1995
bottom of page